Foto af Rønnebærhus AMG Missing pic
Billard Rønnebærhus Missing pic
Kig ind i caféen Missing pic
It lokalet Missing pic
Karneval Missing pic
Gymnastik Missing pic
Gymnastik Missing pic
pileflet Missing pic
Pileflet Missing pic

Aktivitetscenter

Velkommen til Aktivitetscenter Rønnebærhus

 Vi byder velkommen til en spændende sæson med en bred vifte af aktiviteter i det nye og moderne Rønnebærhus. Er du pensionist eller efterlønsmodtager er du velkommen.

Vi tilbyder en lang række aktiviteter: Studiekredse, samværs- og interessegrupper, træning og motion, EDB, kreative fag, foredrag og arrangementer, senior-universitet, madlavning m.m.

Der er også tid og mulighed for fordybelse i litteratur, kultur, EDB, naturvidenskab og spændende kulinariske udfordringer - fredagsarrangementer med mangeartede tilbud om underholdning, foredrag og ture. Gode traditioner der holdes i hævd forenet med fornyelse og udvikling.
Programmet er sammensat med udgangspunkt i ønsker fra brugerne og med hensyntagen til det antal undervisere og lokaler vi kan disponere over.

Kontakt
Daghjem og Aktivitetscenter Rønnebærhus
Rønnebærvej 15
2840 Holte

Telefon
46 11 50 80

E-mail roennebaerhusaktivitetscenter@rudersdal.dk

Leder
Eva Sørensen
evs@rudersdal.dk
Tlf: 46 11 50 80

 
Sidst opdateret: 22.12.2016