Vedligeholdende træning

 

Ambulant vedligeholdende træning


efter serviceloven § 86, stk. 2

Formål:Formålet med tilbuddet er, at du fastholder dit nuværende funktionsniveau og forebygger funktionstab og at du fremadrettet har mulighed for at tage hånd om trivsel og sociale aktiviteter i dit hverdagsliv.

Tilbuddet er tidsbegrænset og målrettet. Det varetages af et tværfagligt sammensat sundheds professionelt personale.

Derfor skal du visiteres af kommunens bevillingsenhed.

Tilbuddet foregår enten på aktivitetscenteret Rønnebærhus eller på Teglporten.

Målet er, at du efter forløbet kan fortsætte et aktivt liv.

Indhold:Træningen foregår på hold med max. 9 deltagere.

Den vedligeholdende træning strækker sig over 10 uger.


Tilbuddet strækker sig over 2 timer med fysisk træning, socialt samvær og aktiviteter. Du skal være motiveret for at deltage i det samlet tilbud. I aktivitetstiden vil der være mulighed for at spise mad sammen, som enten kan medbringes hjemmefra eller købes i caféen.

Visitation:Den vedligeholdende træning visiteres af Bevillingsenheden, der afgør, om du kan blive visiteret og om du er berettiget til kørsel.

Hvis du er visiteret til kørsel, sker denne som samkørsel med Beredskabets busser, på bestemte tidspunkter. Du skal være klar en time inden holdstart. Der er en egenbetalingsdel på at benytte kørslen. Brugerbetalingen for kørsel opkræves en gang om måneden hver den første via din e-boks/BS eller pr. brev.

Bevillingsenheden:Telefon: 46 11 50 50

Mail: bevillingsenheden@rudersdal.dk

Link til Serviceloven §86, stk. 2

 
Sidst opdateret: 07.04.2016